Dagarna är längre, det är lite varmare och väggruset håller på att samlas upp. Det är helt enkelt vår! Solglasögonen och sneakers åker på, kanske tas cykeln fram. En del cyklar året om, flertalet väljer att ta fram cykeln när våren är här. 

2022 infördes en skatteförändring avseende cyklar. Målet var att få fler att cykla, gärna pendla till jobbet, och det tänkte man skulle ordnas genom att sänka skatten på förmånscyklar. Vad är en förmånscykel? Det är en cykel som en arbetsgivare köper och som en anställd cyklar omkring på privat. Det finns ingen statistik på hur de gått men googlar man lite så ser man att många företag idag erbjuder cykelförmån till sina anställda, många har antagit erbjudandet och därmed har troligen fler börjat cykla. Eller cyklar mer än innan. Bra nog.

Det är förstås inte bara för arbetsgivaren att köpa en cykel, lämna över den och så är det bra med det utan finns i vanlig ordning lite regler. 

Grundförutsättningar är att arbetsgivaren tillhandahåller en cykel genom lån eller hyra, arbetsgivaren skall betala för cykeln antingen via köp eller leasing och så måste alla anställda med tillsvidareanställning få erbjudande om cykel. Om detta uppfylls så beskattas den anställde bara för förmån som överstiger 3 000 kr per år.

Betyder det att cykeln bara får kosta 3 000 kr? Nej, enligt Skatteverkets beräkningsmodell så motsvaras en förmån på 3 000 kr av ett marknadsvärde på en trampcykel på ca 13 000 kr. 

Är värdet på cykeln mer än ca 13 000 kr så blir förmånen över 3 000 kr och då får den anställde betala skatt på beloppet som överstiger 3 000 kr. Är värdet på cykeln upp till 13 000 kr blir det alltså en förmån på upp till 3 000 kr men den är alltså skattefri.

De cyklar om omfattas är ”trampcyklar” och elcyklar. En trampcykel är en cykel som inte är en elcykel och inte ett ”lekcykel” utan man skall trampa den framåt efter bästa förmåga. Om man väljer elcykel så skall elmotorn endast förstärka kraften från trampandet (eller från en vevanordning), inte ge kraft över 25 m / tim och inte överstiga 250 watt i effekt. Elsparkcykeln är varken tramp- eller elcykel så i det här sammanhanget funkar den inte alls. 

Kringutrustning som hjälm, skor, väskor och cykelkärror omfattas inte. Dubbdäck räknas däremot som fast utrustning och kan därmed räknas med i förmånsberäkningen.

Förmånen, även den skattefria upp till 3 000 kr, kan erbjudas mot löneväxling, dvs den anställde sänker sin bruttolön så att det blir kostnadsneutralt för företaget. Det är inget krav att göra bruttolöneavdrag utan möjligheten finns.

Ett bloginlägg är i vanlig ordning en kortversion. Den vetgirige kan läsa mer hos Skatteverket. Cykelfrämjandet skriver vill ju förstås att vi skall cykla mer så de skriver enkelt och bra om cykelförmånen. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/cykelforman.4.5b35a6251761e691420a8f9.html