INKOMST-
DEKLARATION

Arkiv redovisning bullar

Både privatpersoner och juridiska personer skall lämna en inkomstdeklaration till Skatteverket. Utifrån inlämnade uppgifter så räknar Skatteverket fram den slutliga skatten.

När vi tar hand om ditt företags inkomstdeklarationen innebär det att vi ansvarar för att sammanställa och lämna in den nödvändiga informationen till skatteverket. Det är många steg i att upprätta en inkomstdeklaration, kräver noggrannhet och god och uppdaterad kännedom om skattelagstiftningen.

För företag är det årsbokslutet som ligger till grund för inkomstdeklarationen. Informationen redovisas i en årlig blankett med särskilda bilagor. Arkiv ser till att rätt bilagor skickas in, håller koll på eventuella förändringar i skattelagstiftningen och ser till att ditt företags redovisning är i överensstämmelse med dessa regler.

digital redovisning
redovisning konferensrum
flaska

Arkiv lämnar vi in inkomstdeklarationen elektroniskt till skattemyndigheten  i rätt tid. Vi följer upp de eventuella förfrågningar eller kompletterande information som Skatteverket kan begära. Vi har lång erfarenhet och kvalitetsgranskar deklarationen innan den skickas in. Tryggt och enkelt för dej och ditt företag.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt företags inkomstdeklaration.

Vi hjälper även till med privata inkomstdeklarationer. Vissa år är det många bilagor i privatdeklarationen, andra år färre blanketter i bilagedjugeln. För ägare till små aktiebolag är blankett K10 central så aktuella de kan bli.

FRÅGOR & SVAR

När skall inkomstdeklaration lämnas in?

För privatpersoner och näringsidkare 2 maj. För företag är det räkenskapsåret som styr. Deklarationen ska lämnas vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets slut.

När skall slutskatt vara betald om man har särskild deklaration?

Slutskattebeskeden skickas ut mellan augusti och december. För privat personer så skall slutskatten, eller mer populärt kvarskatten, vara betald 90 dagar efter att slutskattebesked skickas ut.

När skall slutskatt vara betald om man är företagare?

Om Skatteverket inte har några frågor skall slutskattbeskedet komma i september och skatten vara betald senast 12 december. De som inte är färdiggranskade i september kan få sitt slutskattbeskedet i december och så skall skatten vara betald den 12 mars.

Vad är preliminärskatt?

Eller debiterad preliminärskatt. Du som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag, ansvarar själv för att betala din preliminära skatt. Om verksamheten bedrivs i en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, är det den juridiska personen som betalar den preliminära skatten. Skatteverket beslutar i början av varje beskattningsår hur mycket som ska betalas i preliminär skatt – så kallad debiterad preliminärskatt. Läs mer hos Skatteverket.

Hur ändrar jag företagets preliminärskatt?

Inför ett nytt beskattningsår bör du lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket, där uppskattar du verksamhetens resultat för kommande år. Utifrån de uppgifter du lämnar beräknar Skatteverket sedan hur mycket du eller ditt företag ska betala i debiterad preliminärskatt under året.