LÖNE-
ADMINISTRATION

För de företag där vi sköter den löpande bokföringen hjälper vi även till med löner. Eller vill du kanske göra vissa delar själv? Vi hjälper dig att hitta en nivå som passar dig och ditt företag.

Vi hanterar enkelt och smidigt lönerapportering i Fortnox lön. Du kan ha en egen licens för att kunna arbeta i kalendarium och med personalregister. Eller så överlåter du det åt oss. Personalen kan enkelt registrera när och frånvaro i Fortnox app och du attesterar lönerna i Fortnox innan vi på Arkiv skickar fil till banken

Arkiv-redovisning-fönster-färg
Arkiv redovisning bokslut

Det finns många fördelar med att sköta lönerna digitalt i Fortnox. Att det blir enklare är en av dem och enkelt är något som vi gillar. Det blir också effektivt att samarbeta med företagets anställda. De rapporterar sin när- och frånvaro i Fortnox app, ser lönebesked i appen. De kan även skicka in kvitton för utlägg de gjort i appen och arbetar ni med komp och flex-tider syns även de i appen.

Lönehanteringen är viktig och att den fungerar a och o. Arkiv ser till att lönen betalas ut i tid och att de anställda får sina lönebesked. De är helt digtala och finns i Fortnox app eller på webben. Vi kan se till att du får ett bra samarbete med dina anställa de är de registrerar när- och frånvaro i appen. Arkiv, eller du själv, får en bra överblick över vad som registrerats och smidiga underlag för löneberäkningen.

FRÅGOR & SVAR

Arkiv bevakar datum och ser till att arbetsgivardeklarationen lämnas in i tid.

Antingen signerar vi den åt dig på Skatteverkets hemsida eller så gör du det själv med BankID. Enkelt och bra.

Var ligger brytpunkt för statlig skatt?

För 2024 är brytpunkten för 20 % statlig skatt 615 300 kr. Den statliga skatten på 25 %, värnskatten, är sedan 1/1 2020 borttagen.

Får företaget bekosta motion?

Ja, och det kan dessutom vara en skattefri personalvårdsförmån. Maxbelopp per anställd och år är 5 000 kr per anställd, skulle man överskrida beloppet blir det skatt på hela summan. Friskvårdbidraget kan avse både motion och annan friskvård. Fråga Arkiv så kan vi förklara.

Får man dra av pensionskostnader som enskild näringsidkare?

Ja, 35% av resultatet i näringsverksamheten efter räntefördelning och avsättning till periodiseringsfond och expansionsmedel.

Får man ge anställd personal presenter utan att de beskattas?

Inte så ofta! Julgåva får man ge och den får som mest kosta 500 kr inklusive moms. Överstiger man det beloppet beskattas hela. Om företaget jubilerar (t.ex. 25 eller 50 år) kan gåva på max 1 350 kr överlämnas utan skatt och här gäller samma som innan dvs överstiger man det blir det skatt på hela beloppet!). Personligt jubiléum får firas med skattefri g åva två gånger, det kan vara efter 25 års anställning eller när den anställde fyller 50 eller 60 år och gåvan kan vara på max 15 000 kr.

Vad gäller om man arbetar över och köper mat till personalen?

Smörgås och dricka går bra. Lagad mat, pizza, hamburgare räknas som kostförmån och skall beskattas.

Vad är arbetsgivardeklaration på individnivå?

Arbetsgivardeklarationen skall ske på individnivå. Med det menas att de bruttolöner, förmåner och avdragen skatt företaget redovisar varje månad skall specificeras per individ. Vår programvara hjälper naturligtvis till med det och dina anställda kan följa sin bruttolön och avdragen skatt hos Skatteverket.