Arbeta digitalt med redovisning tillsammans med oss på Arkiv. Varje företag är unikt. Vi tror på personliga lösningar, inte på att stoppa in företag i färdiga standardlösningar. I samråd med er så hittar vi en lösning som passar just ert företag.

Redovisning digitalt
digitala redovisningslösningar

Personliga lösningar kräver också personlig service. Därför erbjuder vi alltid varje kund en kontaktperson. På Arkiv är vi små nog att känna våra kunder och stora nog att ge en trygg och bra lösning.

För att ha full flexibilitet arbetar vi i affärsprogrammet Fortnox. Det är molnbaserat. Enkelt och smidigt att arbeta i och har stor flexibilitet när behoven skiftar.

För att hitta rätt redovisningslösning för dig har vi fyra nivåer på våra digitala paketlösningar. De digitala paketlösningarna är utformade utifrån hur mycket du vill göra själv eller låta oss göra åt dig.

 • DigiHigh
 • DigiMiddle
 • DigiLow
 • DigiGo
 • DiginNix

Mellan nivåerna råder full flexibilitet, företag förändras, ibland plötsligt, ibland långsamt. Även ett litet Dignix har smugit sej in, för dig som gillar papper. Grundtanken är att Arkivs digitala lösningar är personliga och anpassar sig efter dig och din verksamhet.

Drygt tjugfem års erfarenhet har lärt oss att dessa fyra nivåer väl täcker in de flesta behov ett mindre företag kan ha. Om inte gör vi ett undantag och ser till att vi hittar en lösning för dig och ditt företag.

Digilotsen

Hur mycket hjälp behöver du med redovisningen och vilken paketlösning passar just dig? Vi har tagit fram en guide för att ge dig en idé om vilken paketlösning som skulle passa dig. Vi kallar guiden för ”Digilotsen”.

fakturera i Fortnox

Nej
Ja

fota kvitton

integrera eget program med Fortnox

Nej
Ja

skanna leverantörsfakturor

bevakning av att kunder betalar

behöver attestflöde

Nej
Ja

redovisa skatter och avgifter i tid

göra reseräkningar i app

betala ut löner

extern fakturaadress

Nej
Ja

lämna in kontrolluppgifter

antal anställda

slippa tänka på att betala leverantörsfakturor

verksamhet på flera orter

Nej
Ja

göra momsredovisningen

gillar papper, frimärken och kuvert

NI PASSAR FÖR FÖLJANDE NIVÅ

NI PASSAR FÖR FÖLJANDE NIVÅ

NI PASSAR FÖR FÖLJANDE NIVÅ

NI PASSAR FÖR FÖLJANDE NIVÅ

NI PASSAR FÖR FÖLJANDE NIVÅ

digitala redovisningslösningar

DigiHigh

Speciallösning? Kanske jobbar ni direkt i ett branschsystem? Som kopplas direkt till redovisning? Eller bara ett större flöde leverantörsfakturor som kommer som e-faktura med färdiga attestflöden?

Digihigh är vår bredaste lösning – alltid anpassat för varje enskilt företags behov, på kort och lång sikt. Med kvitton som via en app matchar företagets kontokort kan man vara helt digital.

För företaget som vill arbeta integrerat med försystem, t ex tidredovisning, fakturahanteringssystem, tolkning av leverantörsfakturor. Fortnox funktioner nyttjas fullt ut och kanske även de färdiga integrationer med andra system som Fortnox har.

ARKIV GÖR

 • Bokför i Fortnox och tar fram momsredovisning
 • Skickar resultat och balansräkning till bolaget
 • Betalningsbevakar kundfakturor
 • Betalar leverantörsfakturor
 • Gör inbetalningar till Skatteverket
 • Betalar ut lön
 • Upprättar kontrolluppgifter
 • Upprättar bokslut och årsredovisning
 • Upprättar inkomstdeklaration

BOLAGET GÖR

 • Fakturerar i Fortnox eller annat integrerat program. Skicka e-faktura, e-post eller använd Fortnox fakturaservice
 • Kan integrera andra program, t ex lager, med Fortnox
 • Fotograferar/skannar leverantörsfakturor och kvitton
 • Attesterar i attestflöde

DigiMiddle

Kundfakturering på nätet, hos Fortnox, med kundregister och kundstatistik. Aktuell status på kundfordringar ingår. Leverantörsfakturor skannas eller fotograferas och skickas direkt till Fortnox. Alla leverantörsfakturor visas, rapporter och statistik kan läsas/skrivas ut. Vill du slippa betala leverantörsfakturor? Med attestrutin i Fortnox sköter Arkiv alla betalningar, med betalfil till bank. Reseräkningar och kvittohantering sköts med fördel i en app. Enkelt och smidigt – frigjord tid.

 Arkiv har e-legitimation hos Skatteverket, behörighet att läsa bankkonto samt sköta utbetalningar.

digitala redovisningslösningar

ARKIV GÖR

 • Bokför i Fortnox och tar fram momsredovisning

 • Skickar resultat och balansräkning till bolaget

 • Betalningsbevakar kundfakturor

 • Betalar leverantörsfakturor

 • Gör inbetalningar till Skatteverket

 • Betalar ut lön

 • Upprättar kontrolluppgifter

 • Upprättar bokslut och årsredovisning

 • Upprättar inkomstdeklaration

BOLAGET GÖR

 • Fakturerar i Fortnox. Skicka e-faktura, e-post eller använd Fortnox fakturaservice

 • Fotograferar/skannar leverantörsfakturor och kvitton

 • Attesterar

digitala redovisningslösningar

DigiLow

Bolaget fakturerar i molnet, Fortnox, ser kundfordringar digitalt och direkt. Kundfakturor skickas som e-post,e-faktura eller Fortnox fakturaservice. Leverantörsfakturor skannas/fotograferas och e-postas till egen adress hos Fortnox. Kvitton och reseräkningar redovisas via enkel app.

ARKIV GÖR

 • Bokför i Fortnox och tar fram momsredovisning

 • Skickar resultat och balansräkning till bolaget

 • Ser till att inbetalningar på kundfakturor syns i Fortnox

 • Upprättar bokslut och årsredovisning

 • Upprättar inkomstdeklaration

 • Upprättar kontrolluppgifter

BOLAGET GÖR

 • Fakturerar i Fortnox. Skicka e-faktura, e-post eller använd Fortnox fakturaservice

 • Bevakar att kundfakturor betalats i Fortnox

 • Fotograferar/skannar leverantörsfakturor och kvitton

 • Betalar leverantörsfakturor

 • Gör inbetalningar till Skatteverket

 • Betalar ut lön

DigiGo

Passar det lilla bolaget med få kundfakturor som du fakturerar i Fortnox Mini. Du skannar/fotograferar eller e-postar leverantörsfakturor och kvitton men behöver ingen egen licens hos Fortnox. Du arbetar mot Arkivs digitala programvara utan egen inloggning. Programkostnad noll kronor, du betalar endast en liten styckkostnad för varje skickad kundfaktura. Lösningen är fix och färdig – bara att köra igång.  

digitala redovisningslösningar

ARKIV GÖR

 • Bokför i Fortnox och tar fram momsredovisning

 • Skickar resultat och balansräkning till bolaget

 • Upprättar bokslut och årsredovisning

 • Upprättar inkomstdeklaration

 • Upprättar kontrolluppgifter

BOLAGET GÖR

 • Fakturerar i Fortnox Mini eller annat program

 • Bevakar att kunder betalar enligt eget system

 • Fotograferar/skannar leverantörsfakturor

 • Betalar leverantörsfakturor

 • Gör inbetalningar till Skatteverket

 • Betalar ut lön

 • Upprättar kontrolluppgifter

DigiNix

För dig som trivs med papper, pärmar och det analoga. Det fungerar som på tiden innan allt det digitala, vi tar emor fakturor, kvitton och andra underlag på papper. Bokför och utför det som önskas, som betalningar, lönespecar, koll på kassaflödet, skatteavdrag.