Förenklade rutiner.
Tydligare redovisning.

De flesta av våra kunder är tjänsteproducerande. De kan vara ägarledda aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, enskilda firmor eller bostadsrättsföreningar.

Vi svävar på moln.

Från 2016 arbetar vi helt i molntjänsten Fortnox. Vilket innebär att vi nu kan jobba helt digitalt med alla våra kunder. All hantering blir enklare, snabbare och därmed mer effektiv.

Vilka arbetar vi med.

Vi har kunder inom flera branscher, de flesta är tjänsteproducerande. De kan vara ägarledda aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, enskilda firmor eller bostadsrättsföreningar.

Hur börjar vi?

Först, vad är specifikt för din verksamhet? Vilka rutiner har ni idag, hur sköts administration och redovisning. Hur digitala är ni eller hur digitala önskar ni blir? Gillar ni appar eller papper? Skall vi komma till er eller skall vi arbeta från våra lokaler? Var kan vi spara, effektivisera? Efter diskussion lämnar vi förslag på arbetsordning och månadskostnad..

Vad gör vi?

Vi ser till att redovisningen är i ordning. Därmed brukar också ekonomin vara i ordning. Vi hanterar dagliga rutiner, ser till att löner, skatter och avgifter är korrekta och att de betalas i tid. Vi följer resultatet månadsvis fram till färdigt årsbokslut och kan alltid rapportera om aktuell ställning eller särskilda önskemål, som kassaflöde. I huvudsak arbetar vi med redovisningen på nätet. Vi och våra kunder hanterar färre papper, vi ser samma sak framför oss, alla siffror är dagsaktuella.

• Upplägg och förenkling av rutiner. • Löpande administration. • Löpande bokföring. • Lönehantering.
• Redovisning av skatter, avgifter och moms. • Kontakt med myndigheter. • Periodrapportering. • Uppföljning.
• Årsbokslut. • Deklarationer. • Budget. • Bolagsbildning. • Rådgivning.

Värdefulla kontakter.

Genom åren har vi fått många bra kontakter som kan vara till nytta för våra kunder.
• Revision. • Skattefrågor. • Personalfrågor. • Försäkringsfrågor. • Affärsjuridik.