1 januari – ödesdatum.

I takt med att mindre bolag inte behöver revisor ökar kraven på oss. Det möter vi med ständigt fortlöpande utbildning. Hösten är för oss utbildningstid, 1 januari är oftast starttid för nya regelverk, som justerade utdelningsregler som är centralt för många av våra kunder. Vi fortsätter utveckla webb-lösningar för våra kunder, främst i Fortnox där en ny kund hanterar alla dokument via nätet, även attesterar leverantörsfakturor digitalt. Spännande tycker vi, och enklare.