1 januari – ödesdatum.

I takt med att mindre bolag inte behöver revisor ökar kraven på oss. Det möter vi med ständigt fortlöpande utbildning. Hösten är för oss utbildningstid, 1 januari är oftast starttid för nya regelverk. 2020 t ex slopad värnskatt och minskat aktiekapital till 25 000. Utdelningsreglerna justeras normalt något vilket är centralt för många av våra kunder.

Vi fortsätter att följa den digitala utvecklingen och utveckla vår webblösning Digiwork som vi kombinerar med vårt personliga bemötande. Det är så det skall vara tycker vi, digitalt eller ej, alltid personligt.