Aktuellt

Home  /  Aktuellt

ÅRETS FÖRUTSÄTTNINGAR.

Prisbasbelopp 46 500 kr
Inkomstbasbelopp 64 400 kr
Sociala avgifter 31,42 %
Egenavgifter 28,97 %

Skattefri milersättning 18:50
Skattefritt heldagstraktamente 230 kr
Skattefritt halvdagstraktamente 115 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 115 kr

Brytpunkt statlig skatt 20 % 504 400
Brytpunkt statlig skatt 25 % 703 000