Aktuellt

Home  /  Aktuellt

ÅRETS FÖRUTSÄTTNINGAR.

Prisbasbelopp 52 500 kr
Inkomstbasbelopp 74 300 kr
Sociala avgifter 31,42 %
Egenavgifter 28,97 %

Skattefri milersättning 25 kr
Skattefritt heldagstraktamente 260 kr
Skattefritt halvdagstraktamente 130 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende 130 kr

Brytpunkt statlig skatt 20 % 613 900 kr
Sjukpenninggrundande inkomst 525 000 kr
Pensionsgrundande inkomst 599 601 kr