Aktuellt

Home  /  Aktuellt

ÅRETS FÖRUTSÄTTNINGAR.

Prisbasbelopp 47 600 kr
Inkomstbasbelopp 68 200 kr
Sociala avgifter 31,42 %
Egenavgifter 28,97 %

Skattefri milersättning 18:50
Skattefritt heldagstraktamente 240 kr
Skattefritt halvdagstraktamente 120 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 120 kr

Brytpunkt statlig skatt 20 % 537 200 kr
Sjukpenninggrundande inkomst 380 800 kr
Pensionsgrundande inkomst 550 380 kr