Aktuellt

Home  /  Aktuellt

ÅRETS FÖRUTSÄTTNINGAR.

Prisbasbelopp 44 800 kr
Inkomstbasbelopp 61 500 kr
Sociala avgifter 31,42 %
Egenavgifter 28,97 %

Skattefri milersättning 18:50
Skattefritt heldagstraktamente 220 kr
Skattefritt halvdagstraktamente 110 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 110 kr

Brytpunkt statlig skatt 20 % 452 100
Brytpunkt statlig skatt 25 % 651 700