Aktuellt

Home  /  Aktuellt

ÅRETS FÖRUTSÄTTNINGAR.

Prisbasbelopp 45 500 kr
Inkomstbasbelopp 62 500 kr
Sociala avgifter 31,42 %
Egenavgifter 28,97 %

Skattefri milersättning 18:50
Skattefritt heldagstraktamente 230 kr
Skattefritt halvdagstraktamente 115 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 115 kr

Brytpunkt statlig skatt 20 % 467 700
Brytpunkt statlig skatt 25 % 675 700